Intrastat

checkPrzygotujemy przegląd danych do systemu Intrastat

checkTowar umieścimy w odpowiednich polach, określimy ich ilość, cenę i wszystko załatwimy za Was.

checkWykonamy wszelkie prace administracyjne związane z danymi statystycznymi o imporcie i eksporcie towaru.

checkGwarantujemy całkowitą bezbłędność wszystkich wykazów.

checkNaszym nowym klientom oferujemy usługi związane z Intrasta ZA DARMO przez 3 miesiące.

checkZ Intrastatem pomagamy nie tylko czeskim i słowackim firmom.

checkUmiemy także pomóc klientom z Polski i Węgier.

Potrzebuję pomocy z Intrastem!

Intrastat jest systemem statystycznym monitorującym ruch towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach handlu na terenie UE. DCIpower sp. z o.o. zapewnia kompletnie opracowanie zgłoszeń Intrastat w formie elektronicznej dla odpowiedniego Urzędu Celnego, kontrolę limitów wartości towarów, zapisywanie ilościowych i wartościowych zapisów kredytowych a w przypadku przekroczenia ustanowionych limitów przedłożenie zgłoszenia z poprawkami.

Powodów jest jeszcze więcej:

checkMożecie przeznaczyć swój czas na inne, o wiele ważniejsze rzeczy

checkPozbędziecie się odpowiedzialności za ewentualne błędy

checkJest to prostsze i szybsze

checkIntrastat jest dość skomplikowany

checkBędziecie potrzebować kilku miesięcy, aby się wszystkiego nauczyć

Jeśli problematyka Intrastat jest dla Was zbyt skomplikowana, skontaktujcie się z nami!

Naszym nowym klientom oferujemy usługi związane z Intrasta ZA DARMO przez 3 miesiące.

Informacje kontaktowe

Kontakty do poszczególnych filii znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Kontakt telefoniczny: +420 321 713 322